Mobirise Web Page Builder

MAZURSKIE DREWNO

Historia firmy Mazurskie Drewno sięga 1975 roku, od kiedy to działało małe, rodzinne przedsiębiorstwo ciesielsko-stolarskie. Dziś, po przekształceniu się w 2012 roku spółkę z o.o, firma rodzinna rozkwitła w przedsiębiorstwo z bogatym dorobkiem w zakresie konstrukcji drewnianych i obróbki drewna. 

KONSTRUKCJE WPISANE W PRZESTRZEŃ

Nasza firma specjalizuje się w budowie drewnianych konstrukcji obejmujących różne tendencje i style w architekturze i dekoratorstwie. Jednakże cechą wspólną realizowanych przez nas inwestycji jest właściwe usytuowanie obiektów w Przestrzeni..

REALIZACJA

Najczęściej proces realizacji zaczynamy od koncepcji i projektu architektonicznego. W skład zespołu firmy wchodzi między innymi architekt, który zadba o taki projekt, aby spełniał on oczekiwania inwestora, mieścił się w planowanym budżecie i był optymalny do zrealizowania. Sama produkcja opiera się w głównej mierze na drewnie pozyskiwanym lokalnie a jej głównym elementem jest proces obróbki skrawaniem drewna iglastego.
Gotowe elementy konstrukcyjne, przygotowane i zaimpregnowane najpierw przez zespół na hali produkcyjnej, transportowane są następnie bezpośrednio do zamawiających. Na miejscu budowy zaś obiekt jest błyskawicznie składany, montowany i uzupełniany zgodnie z założeniami projektu. .
Obecnie firma prowadzi działalność związaną z projektowaniem, wytwarzaniem i konstruowaniem budynków i konstrukcji drewnianych. Realizujemy zarówno zlecenia od osób indywidualnych, jak domy mieszkalne, domki wypoczynkowe, altany, mała architektura ogrodowa. Ale przede wszystkim realizujemy duże zlecenia od instytucji i organizacji samorządowych w ramach zamówień publicznych. W tym trybie budujemy mosty, kładki drewniane, ścieżki i wieże widokowe, altany, domki, wiaty, pomosty, projektujemy i zagospodarowujemy otaczającą nas przestrzeń. Nasze konstrukcje zaprojektowane i wykonane są w taki sposób, by tworzyły komfortowe warunki do odpoczynku w oparciu o walory estetyczne przyrody. Charakteryzują się indywidualizmem i prostotą a jednocześnie łączą w sobie nowoczesne rozwiązania technologiczne. Budując zwracamy uwagę na atmosferę miejsca i piękno krajobrazu. Staramy się wybierać te realizacje, dla których inwestorom przyświeca myśl łączenia architektury z krajobrazem. Możemy wówczas wspólnie stworzyć niepowtarzalny klimat.


Firma zatrudnia i kształci pracowników ginącego zawodu cieśli, których rekrutuje pośród mieszkańców Mazur. Odpowiednio ich przygotowuje, wyposaża w nowoczesny sprzęt i urządzenia do obróbki drewna, dba o odnowienie zanikających technik ciesielskich i stolarskich (jak metody łączenia belek, czopowania, wycinania zastrzałów i zamków ciesielskich, etc.). 

Mazurskie Drewno to nie tylko firma, to również rozpoznawalny znak towarowy, świadczący o jakości drewna. Od dawien drewno pozyskiwane z regionu Mazur wykorzystywane było do celów specjalnych. Konstruowano z niego mosty, kościoły, służyło na maszty okrętowe. Do dziś dnia kultywujemy te działania opierające się o zasoby naturalne regionu o niewielkim stopniu zanieczyszczenia środowiska. 


Realizowane przez nas tendencje w budownictwie nie są nowe. Wywodzą się, bowiem z lat trzydziestych XX wieku, kiedy to starano się łączyć tradycyjne materiały budowlane z nowoczesną wówczas techniką. My, staramy się, aby prezentowane przez nas rozwiązania utrzymane były w tendencji łączenia architektury z krajobrazem. Domy nasze pozwalają na ucieczkę od szybkiego stylu życia a funkcjonalność i trwałość konstrukcji zapewnia im ponadczasowy charakter. W realizowanych przez nas inwestycjach kładziemy nacisk na funkcjonalność i połączenie wygody z pięknem, jakie pozwala nam wydobyć z siebie drewno.


Posiadając doświadczenie i wieloletnią praktykę, przygotowany zespół, park maszynowy ze specjalistycznym wyposażeniem oraz dostosowaną halę produkcyjną realizujemy następującą gamę projektów:


Mosty 

Pomosty

Kładki

Wiaty

Altany

Zadaszenia

Ścieżki widokowe

Wieże widokowe

Mała architektura ogrodowa i wypoczynkowa

Place zabaw

Zabudowa terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych

Domy jednorodzinne, całoroczne

Domy wypoczynkowe, sezonowe i całoroczne

Stodoły

Budynki gospodarcze

Woliery


Choć zazwyczaj używamy drewna lokalnego, to nie boimy się wykorzystywać nietypowe rozwiązania. Często sięgamy na przykład po unikalny materiał rozbiórkowy. Starannie wybieramy i odzyskujemy z materiałów rozbiórkowych belki, deski czy gotowe elementy konstrukcyjne poprzez termiczne odgrzybianie, piaskowanie i szlifowanie. Zyskany w ten sposób materiał zdobi wnętrza salonów i pokoi gościnnych, służy do odbudowy zabytkowych budynków czy obiektów sakralnych. Nadaje im przy tym niepowtarzalnego uroku, który może płynąć tylko ze starego drewna. 


Wykonujemy konstrukcje drewniane wszystkich typów. Budujemy obiekty: z bali, płazów, elementów klejonych, litych… Jednakże uwielbiamy stare techniki ciesielskie pozwalające na wydobywaniu piękna z drewnianych połączeń, zaciosów, wrębów. 

Przykładem tego typu realizacji są domy wybudowane w konstrukcji słupowo-ryglowej zwanej technologią szachulcową (którą uwielbiamy ). Przyciągają one wzrok niepowtarzalnym wzorem, którym wyróżniają się na tle innych budynków. Zachwycają stylem i niepowtarzalną kompozycją elewacji – ich cechą charakterystyczną, a zarazem dekoracją jest widoczna drewniana konstrukcja ściany szachulcowej (szkieletowej), która tworzy wyrazisty rysunek kratki przecinającej ceglane lub otynkowane wypełnienie.


Decydując się na konstrukcję szachulcową, podążamy za stylistyką wypracowaną przez tradycję. Współcześnie budowane domy o konstrukcji muru pruskiego budujemy z szacunku dla miejscowej tradycji i dzielimy je na dwie grupy:

•Pierwsza to proste domy wiejskie przykryte dwuspadowymi dachami, w których wyrazista ściana szachulcowa jest główną ozdobą. W formie bardziej rozbudowanej prostą bryłę domu urozmaicają drewniane ganki i podcienia. 

•Druga mająca bardziej skomplikowane formy to szachulcowa architektura miejska, gdzie domy wzbogacamy o wykusze podkreślane innym kolorem wypełnienia, a dachy kryte ceramiczną karpiówką lub dachówką zakładkową uzupełniamy lukarnami i ozdobnymi wieżyczkami.


Konstrukcje takich domów tworzą: 

•podwalina, czyli belka oparta na całej długości na fundamencie, 

•oczep, czyli górna belka zamykająca ścianę, która przejmuje obciążenia od belek stropowych lub krokwi dachowych, 

•słupy nośne o dużych przekrojach i rozstawach połączone z podwaliną, a także z oczepem na czopy,

•poziome rygle i skośne zastrzały wzmacniające konstrukcję ścian, które dzielą pola między słupami, ograniczają otwory okienne i drzwiowe. 


Rygle i zastrzały przenoszą obciążenia od wypełnienia i przekazują je na słupy. Rygle łączy się ze słupami na wręby ukośne, a z zastrzałami na czopy. Zastrzały, przenoszą siły parcia wiatru i zapewniają stateczność obiektu. Z podwaliną i oczepem łączy się je na wręby. Zastrzały lub krótkie słupki wprowadza się w narożniki ścian oraz w sąsiedztwo otworów okiennych i drzwiowych. Do połączeń elementów konstrukcyjnych używamy gwoździe drewniane. Przestrzeń międzykonstrukcyjna jest wypełniona specjalnymi płytami betonowo-włóknowymi lub cegłami lub gliną i trzciną. 
ZAPYTANIA OFERTOWE

Firma Mazurskie Drewno Sp. z o.o. jest beneficjentem grantu naukowo - badawczego UE na innowacyjne konstrukcje pływające. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko - Mazurskiego Poddziałanie 1.2.2. realizuje projekt pod nazwą: "Opracowanie w ramach badania przemysłowego innowacyjnych konstrukcji pływających o dużej wyporności i stateczności umożliwiających usadowienie pomostów, przystani jachtowych, budynków mieszkalnych, magazynowych użyteczności publicznej". W jego ramach ogłasza zapotrzebowanie na następujące produkty i usługi:


1) Prace badawcze i rozwojowe niezbędne do stworzenia i wdrożenia modyfikacji technologii produkcji pływaków siatkobetonowych i kompozytowych wraz z inwestycją polegającą na zakupie wyposażenia w postaci maszyn technologicznych i wytrzymałościowych do laboratorium badawczego.


Zapytanie - download

Oferta - download


2) Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznego pojazdu typu łódź motorowa.


Zapytanie - download

Załącznik nr 1 i 2 do zapytaia - download

Oferta nr 2 - download


Aktualizacja 2019-04-19

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zakup specjalistycznego pojazdu typu łódź motorowa oferta firmy ECO NEW - ECO MARINE Sp. z o.o. Sp. k. uzyskała największą ilość punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.


Aktualizacja 2019-08-13

Informujemy, że w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji projektu i zatwierdzeniem tych zmian przez Instytucję Zarządzającą, postępowanie o udzielenie zamówienia na prace badawcze i rozwojowe niezbędne do stworzenia i wdrożenia modyfikacji technologii produkcji pływaków siatkobetonowych i kompozytowych wraz z inwestycją polegającą na zakupie wyposażenia w postaci maszyn technologicznych i wytrzymałościowych do laboratorium badawczego zostaje anulowane. 


3) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie "Prac badawczych i rozwojowych niezbędnych do stworzenia i wdrożenia modyfikacji technologii produkcji pływaków siatkobetonowych i kompozytowych wraz z inwestycją polegającą na zakupie wyposażenia w postaci maszyn technologicznych i wytrzymałościowych do laboratorium badawczego"


Zapytanie i oferta - download


Aktualizacja 2020-01-10

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie zapytania ofertowego nr 03/2019 z dnia 09-12-2019 r. na część I postępowania za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez KONSORCJUM w składzie Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa z Bydgoszczy oraz Marek Doering & Partnerzy z Torunia, a na część II postępowania za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Marek Doering & Partnerzy z Torunia.

KONTAKT

Galwiecie 59 19-500 Gołdap
tel. +48 505 150 802
e-mail biuro@mazurskiedrewno.pl